Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Obvestilo geodetskim podjetjem

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Vse samostojne podjetnike posameznike oziroma gospodarske družbe, ki opravljajo geodetsko dejavnost obveščamo, da je v 80. členu Zakona o graditvi objektov določena obveznost zakoličenja objekta.

Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je z ZGO-1 predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katerem območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Pozivamo vas, da nas v skladu z 80. členom ZGO-1 v primerih zakoličenja objektov obvestite o datumu in kraju zakoličenja na območju Mestne občine Koper.