Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev bo potekala od 30.9.2011 do vključno 3.11.2011, javna obravnava bo potekala 3.11.2011 ob 9. uri v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru.

Dopolnjeno okoljsko poročilo bo razgrnjeno v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva ulica 10.

Ogled razgrnjenega dokumenta je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.