Preglej vse novice

Palača Sabini-Grisoni dobila novo podobo

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev Koper sklenila prenovo zgodovinske palače Sabini-Grisoni na Vergerijevem trgu v središču mesta. V prostorih palače bosta prostore dobila Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre ter nov dnevni center za starejše od 65 let, še naprej bo del objekta uporabljalo tudi Slovensko združenje za duševno zdravje Šent. V obnovljene prostore bo občina predvidoma umestila tudi vsebine za spodbujanje podjetništva.

Zaključila se je celovita obnova dotrajane palače Sabini-Grisoni na Vergerijevem trgu, ki sta se je s skupnimi močmi lotila Mestna občina Koper in Obalni dom upokojencev Koper. Objekt bodo sprva uporabljali Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, Obalni dom upokojencev Koper in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, ki sta ga julija ustanovili koprska in izolska občina. V pritličju poslopja bo zaživel nov dnevni center za starejše od 65 let, ki bo lahko sprejel do 15 uporabnikov. Obalni dom upokojencev Koper je za ureditev prostorov, nabavo opreme in za delno izvedbo programa na javnem razpisu pridobil tudi nepovratna evropska sredstva. Naložbo je koprska občina prijavila tudi na razpis za pridobitev sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih naložb. Vrednost celotne investicije sicer znaša dva milijona evrov.

Med obnovo so delavci v notranjosti in ob palači odkrili zanimive arheološke ostaline. Da ima stavba tudi dediščinsko vrednost, je potrdilo prvo sondiranje ostenja, Javni zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je izvajal obsežne arheološke raziskave, pa je odkril kar dve plasti bogatih poslikav – eno iz 18. in drugo iz 19. stoletja. Mestna občina Koper je zato v sodelovanju z zavodom stavbo najprej vpisala v nacionalni register kulturne dediščine, občinski svet pa je nato oktobra 2021 palačo Sabini-Grisoni razglasil za spomenik lokalnega pomena.

Prav zaradi najdbe poslikav so bila obnovitvena dela zahtevnejša, poleg tega je občina prilagodila načrt obnove in tlorisno zasnovo na način, da bi zaščitili in odkrili čim več poslikav. Poslikave v prvem nadstropju je občina večinoma fiksirala in zaščitila pred morebitnimi mehanskimi poškodbami. Dodatno je odkrila in restavrirala celotno poslikavo stopnišča ter deloma odkrila in restavrirala eno izmed poslikav v prvem nadstropju.

Z umestitvijo številnih dejavnosti v objekt palače Sabini-Grisoni je občina poskrbela za revalorizacijo zgodovinske stavbe kot stičišča lokalne skupnosti, obenem pa znova odkrila in povrnila sijaj še enemu doslej skritemu koprskemu biseru.