Preglej vse novice

Podaljšana roka javne razgrnitve in javne obravnave OPPN Škofije

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je zaradi trenutnih epidemioloških razmer in veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe covid-19 podaljšala rok javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#), določila je tudi nov datum javne obravnave. Gradivo bo razgrnjeno vse do 11. marca, medtem ko bo javna obravnava 7. marca.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev območja Škofije, ki je dostopno na povezavi Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) (ID 1752) • Koper, bo javno razgrnjeno od 5. januarja do vključno 11. marca v pritličju stavbe občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva 10) in v prostorih Krajevne skupnosti Škofije (Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije).

Nov je tudi datum javne obravnave, ki bo v ponedeljek, 7. marca, ob 16.30 v športni dvorani Burja KS Škofije.

Javnost lahko v času javne razgrnitve poda svoje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. To lahko stori pisno z vpisom v knjigo pripomb, ki je dostopna na mestu razgrnitve, po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na obcina@koper.si s pripisom v polje zadeva »3505-8/2022 – OPPN za ureditev območja Škofije«.

Javno naznanilo_2. podaljšanje roka javne razgrnitve in sprememba datuma J obravnave dopolnjenega osnutka OPPN Škofije