Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) (ID 1752)