Preglej vse novice

Postopki oddaje dokumentacije, vročanja in uveljavljanja pravic v času omejenega poslovanja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper tudi v času izrednih razmer posluje in opravlja svoje zakonite pristojnosti, vendar v omejenem obsegu. Občankam in občanom je za lažje razumevanje pripravila ključne informacije o ukrepih, ki jih na tem področju prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je v veljavo stopil 29. marca 2020.

 

Tek rokov

V času omejitve poslovanja so do nadaljnjega prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, med njimi roki za vložitev pritožb in dopolnitev vlog zaradi odprave pomanjkljivosti in prilagajanja dokazov. Roki bodo ponovno začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema, za katere prekinitev rokov ne velja, so nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih je od odločitve odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona.

Do preklica ukrepov so prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so nujni postopki, o katerih bodo stranke pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. V času, ko roki za izdajo odločb ne tečejo, organ ni v zamudi z odločanjem (ne nastopi t. i. molk organa), zato občanke in občane prosimo, da ne vlagajo pritožb oziroma tožb, saj bi bile te preuranjene in zato neutemeljene.

 

Oddaja dokumentacije

Oddaja dokumentacije tudi v času izrednih razmer poteka nemoteno. Dokumentacijo (vlogo, listine, dopolnitev vloge in drugo) lahko pristojnim službam oddate po navadni ali elektronski pošti, osebna vročitev ni možna.

Zaradi zagotavljanja večje varnosti svetujemo, da dokumentov ne pošiljate po navadni pošti, ampak elektronsko, in se tako izognete morebitnim dodatnim stikom ob predaji dokumentacije. Za elektronsko pošiljanje ne boste potrebovali varnega podpisa, pristojne službe bodo namreč identiteto pošiljatelja ugotavljale in preverjale na podlagi dodeljene identifikacijske številke (EMŠO ali davčna številka) oziroma na druge dogovorjene načine (napredni elektronski podpis), o katerih bodo stranke obveščene s pozivom.

V tem času ni mogoče oddajati pisnih in ustnih vlog ter podajanje ustnih izjav pri organu v Mestni občini Koper.

Prav tako se ne izvajajo ustne obravnave in druga procesna dejanja, ki predvidevajo neposreden stik uradne osebe Mestne občine Koper, stranke ali drugih udeležencev, razen v nujnih zadevah. Enako velja za prisotnost javnosti v vseh procesnih dejanjih.

 

Uveljavljanje pravice

Materialne pravice, ki se bodo iztekle v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

 

Vročanje

V času posebnih ukrepov se osebno vročanje ne izvaja, razen v nujnih primerih.

Hvala za razumevanje in strpnost.