Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Poziv k prijavi škode zaradi pozebe

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Potem ko je pozeba med 5. in 9. aprilom letos prizadela posamezna območja Republike Slovenije, je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izdalo sklep, s katerim je začelo postopek ocenjevanja škode zaradi pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji.

Oškodovanci, ki so na območju Mestne občine Koper utrpeli škodo zaradi pozebe, lahko to prijavijo na predpisanem obrazcu. Pravilno izpolnjenemu obrazcu morajo priložiti dokazila o nastali škodi oz. posledicah pozebe (slike, cenilni listi zavarovalnic, …). V primeru sklenjenega zavarovanja morajo priložiti tudi kopijo zavarovalne police in dokazilo o izplačilu zavarovalnine (če s tem razpolagajo). Potencialni oškodovanci so na dom že prejeli pred-tiskane obrazce za prijavo škode.

Oškodovanci lahko vlogo pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, s pripisom »Ocena škode – pozeba 2021« (upošteva se datum prejema) ali pa jo oddajo v vložišču Mestne občine Koper v času uradnih ur. Rok je sreda, 20. oktober 2021.

Zaradi morebitnega dogovora o izvedbi terenskega ogleda naj potencialni oškodovanci obvezno navedejo svojo telefonsko številko.

Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom so na voljo na sedežu Mestne občine Koper, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Kontaktna oseba je Jasna Cupin (tel. 05/66 46 256).