Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila državnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve DLN za drugi tir

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja obvešča, da bo javna razgrnitev študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper med 13. oktobrom in 12. novembrom.

Razgrnjeno gradivo obsega:

  • študije variant/ predinvesticijske zasnove za spremembe in dopolnitve DLN za II. tir železniške proge Divača-Koper (št. projekta: 2020/DPN-074, avgust 2021, izdelal Urbis d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: študija variant);
  • okoljskega poročila za državni prostorski načrt za dvotirnost železniške proge Divača-Koper (št. projekta 1454-20-OP, maj 2021, izdelal Aquarius d.o.o.)
  • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo reąitve ątudije variant.

 Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno na:

–             na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,

–             v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,

–             v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,

–             v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,

–             v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Gradivo je dostopno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI na povezavi https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ in na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo.

 Javnost lahko do 12. novembra na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge, in sicer:

–             pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),

–             po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom » SD DLN za II tir Divača – Koper«,

–             elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »SD DLN za II tir Divača -Koper«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Termini za izvedbo javnih obravnav, navedenih v javnem naznanilu, še niso dorečeni, naknadno bodo objavljeni na spletni strani  Ministrstva za okolje in prostor ter na spletnih straneh Mestne občine Koper.  

Dokumentacija je objavljena na spodnji povezavi.

Spremembe in dopolnitev DPN za drugi tir železniške proge Divača – Koper