Preglej vse novice

Prostofer vabi nove prostovoljne voznike

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je s Prostoferjem, projektom brezplačnih prevozov za starejše, v poletnih mesecih še okrepila programe socialnega varstva, s katerimi starostnikom že vrsto let omogoča aktivno življenje v domačem okolju. S prvim novembrom bo občina obstoječemu vozilu, s katerim so v treh mesecih opravili skoraj 100 prevozov, dodala še eno. Zavod Zlata mreža, ki je snovalec projekta, zato vabi nove voznike prostovoljce, da se priključijo in tako v svojem prostem času pomagajo sočloveku.

Starejši imajo velike težave s prevozi, zlasti če živijo izven mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Taksi storitve so za številne prevelik strošek, ki si ga žal ne morejo privoščiti, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo. Z brezplačno storitvijo Prostofer je tako občina v poletnih mesecih želela izboljšati mobilnost starejših občank in občanov. Konec junija je koprski župan Aleš Bržan predal ključe prvega avtomobila, ki se mu bo novembra pridružilo še drugo. Prav zato Zavod Zlata mreža v svoje vrste vabi nove prostovoljne voznike, ki bodo del svojega prostega časa namenili starejšim.

Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje (B-kategorija). Novi vozniki lahko prijavo za sodelovanje podajo na elektronski naslov zavoda Zlata Mreža info@zlata-mreza.si oziroma pokličejo na številko 069 995 511.

Tako bodo lahko starejši, ki ne vozijo oziroma nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega pa imajo nižje mesečne dohodke in so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, še naprej uporabljali storitev, ki jo lahko naročijo kar prek telefona. Ta jim sicer omogoča lažjo dostopnost do zdravnika, javnih storitev, trgovin in drugih nujnih opravkov.

V treh mesecih je 11 voznikov prostovoljcev opravilo skupno nekaj manj kot 100 prevozov, starejši občanke in občani so se največkrat odpeljali do zdravstvenih domov, Splošne bolnišnice Izola, Ortopedske bolnišnice Valdoltra in do ostalih zdravstvenih ustanov. Veliko prevozov so vozniki opravili tudi do Dnevnega centra aktivnosti za starejše občane MOK, ob tem so si starejši privoščili prevoz do banke, upravne enote, Rdečega križa, trgovine, nekateri so obiskali svojce v domu starejših.

Brezplačno storitev prevoza lahko naročijo vsak dan, od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, na brezplačni telefonski številki 080 10 10, vsaj tri dni pred želenim prevozom. V komunikacijskem centru zabeležijo podatke klicatelja, datum, uro in lokacijo prevoza ter o tem obvestijo prostovoljnega voznika.