Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Z vizijo zdravega mesta za boljše počutje vseh

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Potem ko je Mestna občina Koper v slovensko mrežo Zdravih mest ponovno vstopila lani, je letos že začela izvajati program projekta Koper – zdravo mesto za obdobje med letoma 2020 in 2024, ki so ga na zadnji seji potrdili tudi koprski svetniki in svetnice. Z aktivnostmi, ki se bodo v okviru dokumenta izvajale, želi občina izboljšati zdravje in blagostanje občank in občanov, hkrati pa zmanjšati neenakosti v zdravju.

V okviru mednarodnega programa Zdrava mesta, ki na svetovni ravni deluje že več kot tri desetletja, je v središču socialne, ekonomske in politične agende predvsem skrb za zdravje. Od leta 1988, ko je program zaživel pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije, so v gibanje pritegnili več kot 100 mest in 30 nacionalnih mrež. VII. faza programa Zdravih mest, v katerega je vključen tudi Koper, je oblikovana na podlagi ciljev nove evropske strategije za zdravje in blagostanje, z naslovom Zdravje 2020. Hkrati temelji tudi na ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov 2030.

Ključne ideje projekta so izboljšati zdravje in blagostanje prebivalstva, zmanjšati neenakosti v zdravju, okrepiti javno zdravje in zagotoviti zdravstvene sisteme, ki so osredotočeni na ljudi in so univerzalni, sledijo načelom enakosti, so trajnostni in visoko kakovostni. Cilji projekta so bili načrtovani na podlagi prioritetnih področij, ki so bila določena na konferenci v danskem Kopenhagnu, in sicer gre za investicijo v človeka, načrtovanje naselij za zdravje in dobro počutje, večjo participacijo in partnerstvo za zdravje ter boljšo kakovost življenja, dvig blaginje za vse občane, promocijo miru, v luči trajnosti pa tudi zaščito našega planeta.

Projektni svet, ki ga je imenoval koprski župan Aleš Bržan, sestavljajo člani občinskega sveta ter predstavniki organizacij v občini in občinske uprave. Njihove naloge so učinkovito, hitro in široko uveljavljanje projekta v mestu, prenos temeljnih načel Zdravje 2020 v lokalno okolje, povezovanje in učinkovito komuniciranje med različnimi organizacijami za uspešno izvajanje akcij. Hkrati bodo s promocijo projekta spodbujali stike s sorodnimi mesti, mednarodna sodelovanja in izobraževanja, oblikovali prednostne naloge s tega področja ter skrbeli, da bo projekt vsebinsko in finančno pripravljen tako, da bo vključeval potrebe iz našega okolja. Naloga sveta je bila tudi priprava programa s prednostnimi nalogami, ki vključujejo aktivnosti za obdobje med 2020 in 2024, katerih namen je izboljšati pogoje za zdravo življenje v Mestni občini Koper in posledično izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev.

Koprska občina tako želi skozi projekt Koper – zdravo mesto slediti viziji zdravega mesta, prizadeva si ohranjati zdrave in čiste življenjske razmere, ob tem pa osveščati prebivalce in širšo družbeno skupnost, da prevzamejo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega življenja.