Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Rok za plačilo varščine: 30.6.2020

Datum javne dražbe: 3.7.2020

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

1. Nepremičnina s parc. 1501/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1501/1), v izmeri 506 m2.

Izklicna cena: 78.189,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč stodevetinosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 1 – opis k.o. Krkavče

 

2. Nepremičnina s parc. 1537/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1537/1), v izmeri 55 m2.

Izklicna cena: 48.924,00 € (z besedo: oseminštiridesettisoč devetstoštiriindvajset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 2 – opis k.o. Krkavče

 

3. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).        Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 3 – opis k.o. Gažon

 

4. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 705/1), v izmeri 466 m2.

Izklicna cena: 38.055,00 € (z besedo: osemintridesettisoč petinpetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 4 – opis k.o. Gažon

 

5. Nepremičnini s parc. št. 792, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 792), v izmeri 99 m2, in s parc. št. 793, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 793), v izmeri 372 m2.

Izklicna cena: 46.369,00 € (z besedo: šestinštiridesettisoč tristodevetinšestdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 5 – opis k.o. Gažon

 

6. Nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.

Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetin-devetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 6 – opis k.o. Marezige

 

7. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 7 – opis k.o. Semedela

 

8. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 8 – opis k.o. Škofije

 

9. Nepremičnina s parc. št. 149/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 9 – opis k.o. Škofije

 

10. Nepremičnina s parc. št. 1496/1, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595  1496/1), v izmeri 1.439 m2.

Izklicna cena: 99.593,00 € (z besedo: devetindevetdesettisoč petstotriindevetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 10 – opis k.o. Škofije

 

11. Nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.

Izklicna cena: 50.449,00 € (z besedo: petdesettisoč štiristodevetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 11 – opis k.o. Šmarje

 

12. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.

Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 12 – opis k.o. Boršt

 

13. Nepremičnina s parc. 1980/13, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 1980/13), v izmeri 346 m2.

Izklicna cena: 36.028,00 € (z besedo: šestintridesettisoč osemindvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 13 – opis k.o. Hribi

 

14 Nepremičnina, posamezni del stavbe na naslovu Koper, Bazoviška ulica 3, označena z ID znakom 2605-1470-1, ki v naravi predstavlja dva ločena prostora, kopalnico s hodnikom in klet, v skupni izmeri 11 m2.

Izklicna cena: 7.606,00€ (z besedo: sedemtisoč šeststošest evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 14 – opis k.o. Koper

 

15. Nepremičnina s parc. št. 16/1, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 16/1), v izmeri 173 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 3.123,00 € (z besedo: tritisoč stotriindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 15 – opis k.o. Loka

 

16. Nepremičnina s parc. št. 1802, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 1802), v izmeri 202 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 8.162,00 € (z besedo: osemtisoč stodvainšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 16 – opis k.o. Loka

 

17. Nepremičnina s parc. št. 1805, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 1805), v  izmeri 3 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 126 € (z besedo: stošestindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 17 – opis k.o. Loka

 

18. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 18 – opis k.o. Semedela