16. 04. 2021 Terase se odpirajo, za gostince uporaba še naprej brezplačna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 4. 2021
Rok za vplačilo varščine: 7. 4. 2021
Datum objave:

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je poslovni prostor ID znak 2605-1179-54, v izmeri 90,8 m2, na naslovu Cesta Zore Perello-Godina 3, v Kopru, ki se nahaja v stavbi št. 1179, k. o. 2605 Koper. Stavba ID znak 1179 se nahaja na parcelah št. 1398/8, 1423/3 in 1557/5, vse k. o. Koper.

Poslovni prostor, ki je predmet prodaje, je označen s številko 54, nahaja se v prvem nadstropju objekta ID Znak 1179 in je orientiran na Cesto Zore Perello Godina (SV del objekta). Na severni strani sega prostor do fasade stavbe, na vzhodni strani do notranjega stropnišča, na južni strani do notranjega hodnika, na zahodni strani pa meji na sosednji poslovni prostor. Poslovni prostor je zasnovan in izveden za večnamensko dejavnost, je kompletno finaliziran, poleg osrednjega dela ima še ločene moške in ženske sanitarije ter shrambo. Poslovni prostor nima pripadajočih parkirnih mest.

Izklicna cena: 157.280,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 31.456,00 €.