Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2022

Interesno področje: Turizem in prireditve
Datum objave:

Predmet javnega natečaja je izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2022.

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani pridelovalci (ekstra) deviškega oljčnega olja (v nadaljevanju: sodelujoči):

  • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
  • ki so vpisani v register pridelovalcev oljčnega olja pri pristojnem upravnem organu,
  • katerih oljke – olje so/je izključno iz okoliša slovenske Istre,
  • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 300 steklenic (0,25 l) prijavljenega ekstra deviškega oljčnega olja in razpolagajo z najmanj 100 litri prijavljenega ekstra deviškega oljčnega olja,
  • ki soglašajo z odkupno ceno 7 EUR (bruto) za vsako steklenico ekstra deviškega oljčnega olja, odkupljeno s strani Mestne občine Koper (končni izdelek),
  • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Oljčno olje, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO OLJČNO OLJE MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2022/L’OLIO D’OLIVA DEL SINDACO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER IL 2022, ki ga bo sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.

Sodelujoči morajo prijavnico skupaj z vsemi prilogami in vzorci na Mestno občino Koper dostaviti najkasneje do petka, 14. januarja 2022, do 11. ure.

Upoštevane bodo popolne prijave (prijavnica, priloge in vzorci olja), ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »Županovo oljčno olje 2022«.

Dodatne informacije sodelujoči dobijo na tel. št. 05/6646-300.