Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2022

Interesno področje: Turizem in prireditve
Datum objave:

Predmet javnega natečaja je izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2022.

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti (v nadaljevanju: sodelujoči):

  • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
  • ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
  • ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
  • katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša slovenske Istre,
  • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 500 steklenic (0,75 l) prijavljenega vina in razpolagajo z najmanj 1000 litri prijavljenega vina,
  • ki soglašajo z odkupno ceno 9,00 EUR (bruto) za vsako odkupljeno steklenico vina s strani Mestne občine Koper (končni izdelek),
  • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Vino, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2022/IL VINO DEL SINDACO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER IL 2022, ki ga bo sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.

Sodelujoči morajo prijavnico skupaj z vsemi prilogami in vzorci na Mestno občino Koper dostaviti najkasneje do petka, 14. januarja 2022, do 11. ure.

Upoštevane bodo popolne prijave (prijavnica, priloge in vzorci vina), ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »Županovo vino 2022«.

Dodatne informacije sodelujoči dobijo na tel. št. 05/6646-300.