Preglej vse objave

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 – podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov

Interesno področje: Okolje
Datum objave:
Datoteke