09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo vzdrževanje službenih vozil mestne občine koper in opravljanje prevozov s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 4. 2013
Datum objave:
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – ZJN-2-UPB5 v
nadaljevanju ZJN-2)in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaja javnega
naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti – storitve v skladu z 30. a Členom
ZJN –2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno
dokumentacijo predložijo ponudbe za »vzdrževanje službenih vozil mestne občine koper
in opravljanje prevozov s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper«. Obseg
materiala je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila
predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12.04.2013 do vključno 10. ure, v sprejemno
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pripravila:
Alenka Plahuta, univ.dipl.prav.
Župan
Boris POPOVIČ

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – ZJN-2-UPB5 vnadaljevanju ZJN-2)in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaja javneganaročila po postopku oddaje naročila male vrednosti – storitve v skladu z 30. a ČlenomZJN –2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper in opravljanje prevozov s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper«. Obseg materiala je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javneganaročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročilapredpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12.04.2013 do vključno 10. ure, v sprejemnopisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pripravila:
Alenka Plahuta, univ.dipl.prav.

Župan
Boris POPOVIČ