09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo podvozja gasilskega poveljniškega vozila PV-1

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 1. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN PREDMET PONUDBE

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2, Obalna gasilska zveza Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobava podvozja gasilskega poveljniškega vozila PV-1«. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 14.01.2013 do vključno 10.00 ure,na naslov Obalna gasilska zveza Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.

Predsednik OGZ Koper

Miran GREGORIČ