09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo uniform za redarje in inšpektorje Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 2. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011 2011 in 43/2012 –Odl.US, 90/2012, v nadaljevanju ZJN-2)in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z 30.a Členom ZJN –2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »dobavo uniform za redarje in inšpektorje«. Obseg artiklov je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije  

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 11.02.2013 do vključno 12. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Valter Kozlovič, Občinski inšpektorat, telefonska številka: 05 6100340, valter.kozlovic@koper.si

Pripravila:

Alenka Plahuta, univ.dipl.prav.

Župan

Boris POPOVIČ