Preglej vse objave

Javno naročilo za vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper

Interesno področje:
Datum objave:

POVABILO

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012–Odl.US in 90/2012, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »Vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper«. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22.02.2012 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN
Boris Popovič