Preglej vse objave

Razpis Poslovni sekretar VII/1 – za krajevne skupnosti

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila razpis za zasedbo treh delovnih mest Poslovni sekretar VII/1 – za krajevne skupnosti v Službi za občinski svet in krajevne skupnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Poslovni sekretar VII/1 – za krajevne skupnosti«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper (05 6646 209). Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.