Preglej vse novice

Razveljavitev poziva k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za ureditev območja kamnoloma Griža pri Rižani

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je danes sprejela sklep o razveljavitvi poziva k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani in s tem ustavila postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev tega območja.

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani št. 3505-10/2020, objavljen na spletni strani MO Koper 15. 1. 2021, in Sklep št. 3503-3/2020-6, objavljen 26. 1. 2021, se razveljavita. Postopek se zaključi brez sprejetja Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območje kamnoloma Griža.

Dokumentacija je dostopna tukaj.