Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda (MOP ID: 1494)