Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«