Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo slemenske ceste v Hrvatinih