Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper

Odlok o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/98) in spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave št. 6/98).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , Zakona o prekrških in Statuta Mestne občine Koper .

Dokumentacija
dokument.doc / .doc / 156 KB
Odlok-UO-3_98.doc / .doc / 47 KB