Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o koncesiji za gradnjo in upravljanje turističnega pristanišča marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.