Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 42/03), Popravek odloka (Uradni list RS, št. 14/05) ter spremembe in dopolnitve Odloka (Uradni list RS, št.113/2005).

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004 (Uradne objave št. 49/03) je vnešen pod področje »5. Javne finance / Takse tarife in nadomestila« – povezava na sklep.

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o graditvi objektov, Zakona o stavbnih zemljiščih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Uredbe o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov, Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena ter Statuta Mestne občine Koper.