Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine, katerih upravičenec je lokalna skupnost