Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« – Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” (UL RS, št. 181/2,1 z dne 19.11.2021)