Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 1998

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 1998 (Uradne objave št. 11/98) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/98).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna ter Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija
odlok.doc / .doc / 109 KB
spremembe.doc / .doc / 29 KB
Odlok-UO-11_98-1.doc / .doc / 56 KB