Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2000

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2000 (Uradne objave št. 14/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/00).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija