Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper (12/11 in 51/11) ter z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/1999), razen v delu določb, ki urejajo način obračuna obveznosti uporabnikov javne službe in na tej podlagi sprejeti predpisi in drugi akti, ki se uporabljajo do sprejetja pravilnika ter do vzpostavitve vseh pogojev za uveljavitev obračuna in cene storitev javne službe skladno s tem odlokom.