Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti

Odlok o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave št. 8/97) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 39/98 in 6/02).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o pravilih cestnega prometa – Nov zakon ZPrCP 2011, Zakona o temeljih lastninsko pravnih razmerij in Statuta Mestne občine Koper.