Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov – Decreto in materia di modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla costruzione di edifici agricoli (Uradni list RS, št. 89/23)