Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano

Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (Uradni list št. 113/2005) in dopolnitve odloka (Uradni list št. 24/2006).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.