Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper

Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03) je prenehal veljati s Spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 39/08).