Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

Odlok o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradne objave št. 14/97) in Odlok o prenehanju veljavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija