Vse vloge, obrazci in predpisi

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper(Uradne objave št. 16/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/00, 30/01 in 40/03).

Poslovnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.