Vse vloge, obrazci in predpisi

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper(Uradne objave št. 16/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/00, 30/01 in 40/03).

Poslovnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija
poslovnik.doc / .doc / 182 KB
spremembe.doc / .doc / 29 KB
spremembe2.doc / .doc / 31 KB
spremembe3.doc / .doc / 25 KB
poslovnik2.doc / .doc / 173 KB
dokument.aspx / .doc / 255 KB
05.doc / .doc / 933 KB
poslovnik3.doc / .doc / 207 KB
12.doc / .doc / 68 KB
poslovnik4.doc / .doc / 263 KB