Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 1998

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 1998 (Uradne objave št. 39/98).

Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o volilni kampaniji in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija
sklep.doc / .doc / 510 KB
Sklep-UO-399_8.doc / .doc / 25 KB