Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradne objave št. 17/03), Sprememba sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper ( Uradni list št. 23/2005) in Sklep o spremembi sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 9/2006).

Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o političnih strankah ter Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija