Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Uradne objave št. 17/96).

Dokumentacija