Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar – marec 2007

Na podlagi  32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 42.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št.40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.90/05 in 67/06 ) je bil izdan naslednji sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar – marec 2007.

Dokumentacija