Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Škoda v neurju konec avgusta presegla 1,7 milijona evrov

Kategorija: Splošno
Datum objave:
Posledice poplav v Kopru

Občinska komisija Mestne občine Koper je v skladu s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje ocenila škodo zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom po predpisani metodologiji. Ocenjena škoda na območju koprske občine znaša več kot 1,7 milijona evrov, dejanska škoda pa je krepko presegla dva milijona evrov.

V avgustovskem neurju so zabeležili škodo na 47 infrastrukturnih objektih, skupna ocenjena škoda na infrastrukturi pa je znašala 1.205.850,50 evra. Škoda na preostalih objektih – prizadetih jih je bilo 119 – je ocenjena na 442.678,24 evra, skupna ocenjena škoda na 56 kmetijskih zemljiščih pa znaša 58.509,75 evra. Ocenjena škoda po predpisani metodologiji tako znaša 1,7 milijona evrov, dejanska škoda, upoštevajoč škodo na vodotokih in v gozdovih, pa je krepko presegla dva milijona evrov. Škodo so namreč ocenjevale tudi druge organizacije, v gozdovih jo ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski, turizem in šport, na državnih cestah pa Direkcija RS za infrastrukturo.

Vsi podatki so bili vneseni v aplikacijo AJDA, posamezne vloge pa so trenutno na regijskih komisijah za ocenjevanje škode pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Glede na ocenjeno škodo za navedeno neurje na ravni celotne države se bodo predvidoma lahko uporabila sredstva za odpravo posledic naravne nesreče po odločitvi vlade. V tem primeru je pogoj, da je ocena neposredne škode na stvareh večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Glede vseh nadaljnjih postopkov sicer odloča država.

Kmetje lahko škodo prijavijo do 3. novembra

V torek je Uprava RS za zaščito in reševanje občinam posredovala sklep za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, in sicer za škode, nastale v obdobju od 10. maja do 1. avgusta, ter za škode, nastale v obdobju od 28. do 31. avgusta. MOK poziva lastnike kmetijskih zemljišč, da nastalo škodo prijavijo do 3. novembra, in sicer z oddajo vloge, ki je dostopna na povezavi oziroma na povezavi. Upravičenci za prijavo škode so oškodovanci, ki so vpisanih v register kmetijskih gospodarstev oziroma imajo urejeno identifikacijsko številko KMG-MID.

Občinske komisije bodo nato škodo ocenile in jo do 24. novembra 2023 vnesle v spletno aplikacijo AJDA.

Foto: MOK

Posledice poplav v Kopru