Odprt razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper za leto 2020. Občina je v proračunu za ta namen zagotovila 50.000 evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta.