Javna predstavitev predlogov načrtov zaščite in reševanja Mestne občine Koper


Skladno s Sklepom o postopku sprejemanja občinskega načrta zaščite in reševanja, št. 840-1/2020 z dne 10.8.2020, se po izvedenem postopku zbiranja pripomb in usklajevanja javno predstavijo naslednji predlogi načrtov zaščite in reševanja:

  • Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 4.0, št. 842-1/2017,
  • Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi, verzija 2.0, št. 842-1/2020 in
  • Načrt zaščite in reševanja ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, verzija 1.0, št. 842-2/2020

na spletni strani Mestne občine Koper ter v veži upravne stavbe Mestne občine Koper od 12.11.2020 do 13.12.2020.

V času javne predstavitve predlogov načrtov lahko zainteresirana javnost podaja pisne pripombe, mnenja in predloge na naslov Mestna občina Koper, Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, Oddelek za zaščito in reševanje, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ali po elektronski pošti CZ@koper.si .