Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN ‘Verski kulturni center’

Javna razgrnitev bo potekala od 17.09. do 16.10.2018, javna obravnava pa bo 19.09.2018 ob 16. uri.