Preglej vse novice

Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega Družbenega plana Mestne občine Koper in Okoljskega poročila

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev je potekala od 01.12.2010 do 31.12.2010, javna obravnava pa 23.12.2010.