Preglej vse novice

Stališča do pripomb in predlogov javnosti za prostorsko ureditvene pogoje za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Eu 3-6)

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev je potekala od 13.02.2012 do 27.02.2012, javna obravnava pa 15.02.2012.