Preglej vse novice

Starejši se lahko zdaj z mestnimi avtobusi vozijo brezplačno

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Od danes dalje se lahko tudi v koprski občini upokojenci, invalidi in vojni veterani brezplačno vozijo z mestnimi avtobusnimi prevozi. Za to potrebujejo posebno rdečo vozovnico (enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa), ki jo lahko za ceno treh evrov pridobijo na prodajnem mestu prevoznika Arriva na glavni avtobusni postaji.

Do brezplačnih voženj s koprskimi mestnimi avtobusi so s prvim junijem upravičeni upokojenci, imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni veterani ter starejši od 65 let, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju. Za to potrebujejo posebno rdečo vozovnico, ki si jo uredijo na prodajnem mestu Arrive, na glavni avtobusni postaji v Kopru. Cena izdelave kartice znaša tri evre, pri tem potrebujejo še osebni dokument. Izjema so tisti potniki, ki že imajo rdečo vozovnico (ta jim omogoča brezplačne prevoze z medkrajevnimi avtobusi po Sloveniji), saj se jim bo brezplačna vozovnica za koprski avtobusni promet samodejno zapisala ob prvi validaciji na avtobusu.

Z brezplačnimi mestnimi avtobusnimi prevozi za starejše se je Mestna občina Koper skupaj z občinami Celje, Kranj, Jesenice, Krško in Novo mesto pridružila Ljubljani in Mariboru, kjer država to ugodnost zagotavlja že od lani. Zagotavljanje brezplačnih avtobusnih prevozov ranljivim skupinam prebivalstva je po mnenju ministrstva pomemben korak k izboljšanju dostopnosti javnega prevoza. K temu stremi tudi Mestna občina Koper, ki s prilagajanjem linij mestnih avtobusov, večanjem frekvenc njihovih prihodov in subvencionirano ceno mesečne vozovnice (10 evrov) želi čim bolj slediti potovalnim navadam in potrebam svojih občanov.