Preglej vse novice

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre bo vodila mag. Vesna Starman

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Svet ustanoviteljev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre je na današnji korespondenčni seji sprejel sklep o izdaji soglasja k imenovanju Vesne Starman za direktorico javnega zavoda. Zadnjih pet mesecev je vršilka dolžnosti, štiriletni mandat bo nastopila 1. januarja prihodnje leto.

Vesna Starman, po izobrazbi magistrica znanosti s področja socialne pedagogike, ki deluje na izobraževalnem, raziskovalnem in razvojnem področju, je vodenje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre prevzela v začetku julija letos. Najraje se sooča z izzivi, ki vključujejo vedenjske in čustvene težave uporabnikov, svoje dolgoletne izkušnje pa lahko vnese v vodenje javnega zavoda. Starmanova je izpolnjevala vse razpisane formalne in strokovne pogoje razpisa ter tako bila ocenjena kot primerna kandidatka za mesto direktorice svetovalnega centra. Imenovanje začne veljati s 1. januarjem 2023, in sicer za mandatno dobo štirih let.

Mestna občina Koper in Občina Izola sta soustanoviteljici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre, ki deluje tudi v prostorih prenovljene palače Sabini-Grisoni. Strokovno usposobljeni kader centra otrokom in mladostnikom pomaga pri spopadanju z različnimi stiskami, starše pa opremlja z znanjem in veščinami pri spoprijemanju z njimi. Otroci in mladostniki z duševnimi stiskami zdaj hitreje dostopajo do strokovne pomoči, saj svetovalni center omogoča posvetovanje brez zdravnikove napotnice.